HUMAN CENTERED
PENSION DESIGN

In een wereld waarin oplossingen en beslissingen steeds meer data-driven zijn, vinden wij het belangrijk om de mens centraal te stellen. Eerst luisteren naar het verhaal achter mensen en dan, gebruikmakend van technologie, een perfect passende pensioenoplossing ontwerpen.
Innoverend, transparant, gemakkelijk.

HET BEDRIJFSPENSIOEN DAT ALS GEGOTEN ZIT

Ieder mens en elk bedrijf heeft een eigen verhaal. Een verhaal dat gaat over het verleden, het heden en de toekomst. Over wensen en realiteit. Over wat kan en wat misschien niet kan. Door goed te luisteren naar dat verhaal kunnen wij een bedrijfspensioen ontwerpen dat als gegoten zit.
Lees meer 

PENSIOEN RECLAIMSERVICE
FOR EXPATS

Mensen die als expat in verschillende landen hebben gewerkt, realiseren zich vaak niet dat zij in die landen ook overheidspensioen en/of werkgeverspensioen hebben opgebouwd. Zijn zij daar wel van op de hoogte,dan is de weg vinden door administratieve rompslomp lastig. Met de Pension Reclaim Service maken wij het expats extra makkelijk.

BEDRIJFSPENSIOEN: MAATWERK IN DRIE STAPPEN

OVER WORLDWIDE PENSIONS

De professionals achter Worldwide Pensions hebben een uitgesproken mening over hoe eigentijdse pensioenen er uit moeten zien.
Lees meer

Benieuwd naar een toekomstvisie voor uw pensioen?

© Copyright -WWP| Powered by Customerscope 
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram