REFERENTIES

Worldwide Pensions ontwikkelt, bouwt, beheert en bestuurt pensioenfondsen. Dat doen we niet alleen voor bedrijven die nationaal, maar ook voor bedrijven die internationaal gevestigd zijn. 

Wij hebben veel bedrijven gehoIpen met het verbeteren van het bedrijfspensioen, waaronder: Plegt-Vos en BOOKING.COM. 

'Als goed werkgever wilden wij aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt. Om werknemers aan ons te binden, maar ook om nieuw talent aan boord te krijgen. Hiervoor wilden we een flexibel en modern pakket arbeidsvoorwaarden ontwikkelen. Het pensioen vormde hierin een belangrijk onderdeel. Door de lage rente en de stijging van de gemiddelde leeftijd namen de kosten alleen maar toe en werd de opbouw versoberd. Omdat we waren gebonden aan de bouw cao’s was de ruimte echter beperkt. In onze zoektoch naar een oplossing, kwamen we in contact met Worldwide Pensions. Uit hun onderzoek bleek dat veel functies binnen ons bedrijf niet cao gebonden waren. Hierdoor ontstond ruimte om onze medewerkers een ander pakket arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Met het pensioen als kapstok, hebben we samen met Worldwide Pensions een eigen pensioenfonds en een modern en flexibel pakket arbeidsvoorwaarden gebouwd. Daarmee werden al onze wensen ingevuld. Zo werden de lasten voor ons volledig beheersbaar en gingen onze medewerkers er in netto loon een stuk op vooruit. Sommigen met meer dan 100 euro per maand. Voor ons was belangrijk dat de werknemers volledig vrij waren in hun keuze of zij wilde overstappen. Worldwide Pensions heeft de invoering en communicatie volledig begeleid. Door hun betrokkenheid en deskundigheid besloot meer dan 90% van de mensen gebruik te maken van de nieuwe regeling en daarmee was ons doel bereikt'. Jan Snijders, Directeur Vos Industrial Group