Producten

MAATWERK PENSIOENFONDS

Het Maatwerk Pensioenfonds biedt de mogelijkheid om het pensioen volledig pas te maken op basis van de specifieke wensen en behoeften van de onderneming.

Zo kent deze oplossing volledige vrijheid voor de inrichting van het vermogensbeheer en kunnen op meerdere niveaus garanties worden ingebouwd.

Ook kan binnen dit product worden gekozen voor een op maat gemaakte nabestaandenvoorziening. Bijvoorbeeld een regulier nabestaandenpensioen in combinatie met een netto uitkering bij overlijden.

MULTINATIONAL PENSIOENFONDS

Heeft uw bedrijf vestigingen in het buitenland? Dan is ons Multinational Pensionfonds bij uitstek geschikt. Een grensoverschrijdend pensioenfonds voor alle werknemers van de hele groep.

Binnen dit fonds kunnen verschillende pensioenregelingen worden uitgevoerd en worden administratie, vermogensbeheer en verzekeringen centraal aangestuurd.

Zo kunnen risico’s eenvoudig worden gedeeld en zullen de totale pensioenkosten sterk afnemen. Bovendien hoeven werknemers niet te switchen van pensioenfonds als zij bij een andere vestiging in dienst treden en heeft het fonds te maken met één toezichthouder.

MKB-PENSIOENFONDS

Binnen het MKB-pensioenfonds worden pensioenen van meerdere ondernemingen uitgevoerd. Deze oplossing kent een one-size-fits-all beleggingsstrategie: Conservatief met een focus op behoud van de premie inleg.

De risico’s en kosten worden binnen dit fonds met elkaar gedeeld. Dat zorgt ervoor dat de kostprijs tot een minimum kan worden beperkt. Daarnaast is het mogelijk om in de toekomst op te schalen naar een Maatwerk- of Multinational Pensioenfonds.

Global Citizens PENSIOENFONDS

Steeds meer mensen werken internationaal en bouwen in verschillende landen pensioen op. Dit is inefficiënt en geeft vaak problemen op het moment van uitkeren.

Speciaal voor deze groep mensen hebben wij een oplossing ontwikkelt, waarbij het pensioen centraal wordt opgebouwd. Hierbij maakt het niet uit in welke land iemand werkzaam is; Het Global Citizens Pensioenfonds.

Met dit product wordt binnen de EU, op eigen naam, een pensioen opgebouwd en beheerd. Binnen dit product is het niet alleen mogelijk om pensioenpremie te storten, maar ook om eerder opgebouwde pensioenen (opgebouwd bij vorige werkgevers in binnen- en buitenland) over te dragen.