De pensioenspecialist van Europa

In 4 stappen naar het beste bedrijfspensioen

Om het beste bedrijfspensioen te kunnen bouwen, moet het pensioen precies aansluiten op de behoeften van het bedrijf en niet andersom. In 4 stappen helpen wij bedrijven om dit voor elkaar te krijgen.

Stap 1: Inzicht

Hoe ziet het bedrijf eruit en waar liggen de specifieke wensen en behoeften. Samen gaan we aan tafel om dit in kaart te brengen en benoemen de randvoorwaarden. Dit wordt vastgelegd in een PensioenBluePrint.

Stap 2: Ontwikkeling

Het PensioenBluePrint is de leidraad om een aantal scenario’s door te rekenen. Aan de hand hiervan kunnen keuzes worden gemaakt en kan worden bepaald wat het beste past. Samen werken we toe naar het beste pensioen voor uw bedrijf.

Stap 3: Informeren

Informeren en communiceren staan centraal. Door middel van heldere presentaties en individuele berekeningen worden alle deelnemers door ons geïnformeerd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat iedereen soepel in het pensioen wordt opgenomen.

Stap 4: Beheer

De administratie en communicatie van het pensioen gebeurt volledig online. Voordelen hiervan zijn:   

  1. Besparing van tijd en kosten   
  2. Tijdige verstrekking van informatie 
  3. Pensioen beweegt mee met de groei van het bedrijf.