blog

IORP –  the QROPS alternative

In March 2017 HMRC implemented new tax regulations for transferring UK-pensions into QROPS.

Due to this, most people who moved out of the UK and wish to transfer their UK pensions into a QROPS, the amount being transferred will be taxed at 25%.  Therefore QROPS are no longer to be considered as a beneficiary Scheme to transfer in UK-pensions.

Since then, a number of financial advisors tend to advice their clients to use SIPPS instead. These type of Schemes won’t be taxed 25% at source but, in general, are subject to 28% tax on capital gains which cannot be considered very beneficiary either.

The good news is that there is an alternative. By using the IORP guideline. Which is an EU/EEA guideline which allows to set up and administer Retirement Schemes from anywhere in the EU/EEA.

IORP-Schemes which are structured properly, are allowed to receive pension transfers the same as in QROPS, but without the 25% tax claim at source, whilst also the capital gains are free of taxation.

At this moment, EU member state Malta is offering the most beneficiary jurisdiction for administering and managing these type of Schemes. Not only for its professional infrastructure for the financial services industry, but also for its economic strength and the various tax treaty’s Malta have in place with country’s around the world.

So if you are an individual and looking for a tax efficient alternative of transferring your UK pensions into an overseas Scheme, this definitely might be an option to consider.

Deze kennis vormde de basis om langs de meetlat van de bouw cao te leggen en al snel bleek dat een groot deel van de functies en werkzaamheden niet onder de werkingssfeer van de cao viel. Hierdoor ontstond ruimte om het pensioen en de arbeidsvoorwaarden, buiten de cao om, op een andere manier in te richten.

De volgende stap was om de specifieke wensen en behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar een flexibel en modern pakket aan pensioen en arbeidsvoorwaarden. Met het pensioen als kapstok hebben we een eigen Plegt Vos pensioenfonds en een modern en flexibel pakket arbeidsvoorwaarden “gebouwd”. Daarmee werd niet alleen de wens om aantrekkelijker te worden op de arbeidsmarkt ingevuld maar werden ook de kosten verlaagd en volledig beheersbaar. Bovendien gingen ook de medewerkers er in netto loon een stuk op vooruit. Sommigen met meer dan € 100 per maand.

Laat ik afsluiten met de boodschap dat ik niet voor of tegen cao’s ben. Mijn ervaring is wel dat werkgever en werknemers prima in staat zijn om hun eigen afwegingen te maken. Weet in dat geval dat er mogelijkheden zijn voor een andere kijk op het bedrijfspensioen.