blog

Dekkingsgraden pensioenfondsen naar beneden

Dekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn gedaald als gevolg van een dalende rente en een dreigende handelsoorlog.

De financiële positie van veel pensioenfondsen staat onder druk en is, met de daling van de dekkingsgraad, de afgelopen maand verder verslechterd. 

De dekkingsgraad laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. Bij het bepalen van de noodzaak van kortingen wordt echter gekeken naar de gemiddelde situatie bij de fondsen in de afgelopen twaalf maanden.

De verdere daling van de dekkingsgraden heeft zich ingezet in januari/februari 2018 en heeft te maken met de dalende rente, de oplopende vergrijzing en een dreigende handelsoorlog door de 'beschermende' maatregelingen van de VS. 

De dekkingsgraden bij de 5 grootste pensioenfondsen per februari 2018:

Pensioenfonds Zorg & Welzijn 101,6 (jan-18 103,0)
Pensioenfonds Metaal & Techniek 102,6 (jan-18 104,0)
Pensioenfonds Metalektro 102,8 (jan-18 104,0)
Pensioenfonds ABP 105,3 (jan-18 106,7)
BPF Bouw 118,8 (jan-18 120,2)


Wat zijn de gevolgen van een dalende dekkingsgraad en wat betekent dit voor u?

Als de dekkingsgraad van de pensioenfondsen onder druk blijft staan, dan wordt de rekening betaald door de werkgever en werknemers. Met als gevolg dat de premies zullen stijgen, de opbouw zal worden verlaagd en uitkeringen zullen worden gekort. 

Zolang de dekkingsgraad onder de 110 blijft, zullen de werknemers hun ouderdompspensioen niet zien stijgen. De pensioenfondsen mogen pas gedeeltelijk indexeren vanaf 110 procent en volledige indexatie is zelfs pas mogelijk boven de 125 procent. 

Zijn er alternatieven?

De meeste bedrijven zijn door de werkingssfeer van de cao verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit betekent echter niet dat de cao altijd van toepassing is en er een verplichte opname geldt voor het pensioen. Worldwide Pensions bekijkt en beoordeelt de cao waaronder uw bedrijf valt en of de huidige functies en werkzaamheden onder de werkingssfeer van de cao valt. Daarnaast worden de specifieke wensen en behoeften van uw onderneming in kaart gebracht en vertaald naar een flexibel en modern pakket pensioen- en arbeidsvoorwaarden. Met het pensioen als kapstok kunt u uw eigen maatwerk pensioenfonds en een modern en flexibel pakket arbeidsvoorwaarden “bouwen”.

Naast een maatwerk pensioenfonds, biedt Worldwide Pensions ook het MKB-Pensioenfonds aan. Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf voor bedrijven tot ca. 55 werknemers. Binnen dit fonds worden de kosten gedeeld met andere werkgevers. Hierdoor zijn de kosten een stuk lager zijn dan bij een maatwerk oplossing.

What's in it for me?

  1. Een flexibel en modern pakket arbeidsvoorwaarden helpt u om beter te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt en stelt u in staat om de juiste mensen aan u te binden.
  2. De (pensioen)kosten worden sterk verlaagd en bovendien volledig beheersbaar gemaakt.
  3. Door de lagere kosten ontvangen uw medewerkers een hoger netto loon.

Meer informatie gewenst?

Is uw bedrijf aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds of heeft uw onderneming een pensioenregeling bij een verzekeraar lopen, u kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 0299-675380.