blog

Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

Op 2 februari 2018 stond er een artikel op NU.NL met als titel: 'Minister Koolmees wil beter inzicht in hoogte pensioenen'. Het artikel geeft weer dat de minister van mening is dat men beter inzicht moet krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering. Op dit moment wordt er 1 scenario weergegeven bij 'mijnpensioenoverzicht'. De minister wenst echter 2 additionele scenario's; een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

Al lezende kon ik een lichte frons niet voorkomen. Ja, en dan? Was de vraag die in mij op kwam. De overheid is al jaren bezig met een kaalslag van pensioenopbouw en wil nu camoufleren dat de pensioenen achterblijven bij de algemene verwachtingen? Het past wel prima in de door het kabinet zo gepredikte participatie-maatschappij.

Los hiervan....de meeste werknemers zijn jaar in, jaar uit door hun pensioenfonds geïnformeerd dat het slecht gaat en dat het pensioen moet worden verlaagd. Als bonus ontvangen zij dan een brief dat het nog slechter kan uitpakken? Ik heb in de afgelopen jaren veel mensen gesproken die mij vroegen of het niet mogelijk is om het pensioen zelf te doen. Of over te stappen naar een fonds dat het beter doet. In het kader van vrije marktwerking en de participatie-maatschappij (vreselijk woord trouwens) best een legitieme vraag lijkt me. Maar dat is dan weer niet mogelijk. Omdat het de overheid welgevallig is om deze miljardenindustrie te blijven controleren?

Naar mijn mening dus een volstrekt nodeloos voorstel die bovendien weer geld gaat kosten. En wie betaalt de rekening? U mag niet meer raden....