Blog

Verlagen van pensioenkosten?

21 June 2019

Stap uit het bedrijfstakpensioenfonds en regel het bedrijfspensioen zelf. Maar hoe doe je dat?

Read more

Dekkingsgraden pensioenfondsen naar beneden

12 April 2018

Dekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn gedaald als gevolg van een dalende rente en een dreigende handelsoorlog.

Read more

Occupational Retirement Schemes in Malta – The ball is rolling

9 March 2018

Recently I posted an article explaining more about the new regulatory framework in Malta for Employers to promote introducing Employer Related Pension Schemes.

Read more

Occupational Pensions - a benefit for your business, and your staff

17 February 2018

One week after the launch of our website, a great article is published in The Independent.

Read more

Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

8 February 2018

Op 2 februari 2018 stond er een artikel op NU.NL met als titel: 'Minister Koolmees wil beter inzicht in hoogte pensioenen'.

Read more

Employer Related Pension Schemes in Malta - Improve retention and reduce cost for staff turnover

26 January 2018

2017 has been a break-through in Malta for the introduction of Employer Related Pension Schemes.

Read more

IORP –  the QROPS alternative

25 January 2018

In March 2017 HMRC implemented new tax regulations for transferring UK-pensions into QROPS.

Read more

Een andere kijk op bedrijfspensioen

22 January 2018

Stap uit het bedrijfstakpensioenfonds, krijg grip op kosten en verbeter het pensioen. Dat komt veelal door de werkingssfeer van cao’s waardoor deelname verplicht is.

Read more